Kundanpassad innovation

1. Definiera projekt
Tillsammans utformar vi ambitionerna och projektets målsättning. Vi identifierar resurs- och kompetensbehov, sätter tidplan och projektbudget.

2. Utforska – Screening
Screeningen går ut på att utforska möjligheterna ur både teknisk och ekonomisk synvinkel. För att spara tid få maximal effekt föredrar vi att utforska material-, process och produktmöjligheter parallellt. Resultatet är en tanke kring hur utmaningen kan lösas, en konceptidé som vidareutvecklas mer i detalj i fasen för konceptutveckling. Målsättningen är att samla in 80 % av informationen till 20 % av insatsen.

3. Utveckla koncept
Målsättningen är att utveckla det slutgiltiga konceptet med potential att kommersialiseras. Denna fas kan innefatta utveckling av material, process eller produkt, men vanligtvis jobbar vi med alla tre områden samtidigt.

4. Prototypfas
Att bygga och tillverka prototyper handlar om att verifiera konceptet. Prototypfasen är egentligen inte ett enskilt moment utan påbörjas redan i screeningen och itereras sedan i flera steg där protyperna blir mer och mer avancerade. Protoypfasen, handlar om att slutgiltigt verifiera, att tex bygga pilotlinje för att bevisa konceptet tekniskt och ekonomiskt eller att tillverka produktprototyper.

5. Testserier
Målsättningen är att validera konceptet i form av mikroproduktion och/eller testprodukter som sätts ut på en bestämd marknad eller kundgrupp.

6. Implementering
Projektet har nått sitt mål. Konceptet lanseras på marknaden!