Nowa[2] processen

Nowa[2] är vår egenutvecklade process för att på ett energieffektivt sätt skapa nya material och produkter.

Tekniken utgår från att forma material i torrt tillstånd. Vi har tagit denna tanke vidare och utvecklat en unik teknikplattform där vi kombinerat tekniskt kunnande med vår erfarenhet kring hur olika material beter sig och optimerar processen och recepten efter detta.

I The Loop Lab har vi en pilotlinje för att testa och utveckla olika koncept med Nowa[2] processen som bas.