Nowa Packaging

-Ett innovativt förpackningskoncept

Nowa Packaging tar tillvara på skogens resurser med sitt innovativa produktionskoncept och är utvecklat för att möta framtidens krav på resurseffektiva tillverkningsprocesser. Med Nowa Packagings flexibla teknik är det möjligt att producera flera olika former och uttryck. Därför lämpar sig Nowa Packaging likväl till exklusiva förpackningslösningar som till värmeförseglade och gastäta livsmedelsförpackningar och andra engångsförpackningar.

Konceptet Nowa Packaging möjliggör en resurs- och kostnadseffektiv produktion jämfört med etablerade tekniker inom området cellulosa/papper.

Verifierat och redo att möta marknaden
Konceptet är verifierat och är nu redo att möta marknaden. Nowa Packaging är resultatet av ett långsiktigt R&D arbete av The Loop Factory, vars målsättning har varit att kombinera gedigen kunskap om materialegenskaper och funktioner med traditionell förpackningsproduktion. The Loop Factory har verifierat både teknik och produkter med lovat utfall, varav Nowa FoodTray är en av produkterna som tillsammans med offentliga aktörer har verifierats mot slutkonsument.

Fördelar med konceptet
• Låg investeringskostnad
• Kompakt maskinlösning
• Korta cykeltider och möjlighet till kontinuerligt processflöde
• 30 % lägre produktionskostnad
• 80 % lägre energiförbrukning
• Stor möjlighet att variera fibermaterial och ytvikter
• Brett kapacitetsfönster