Vår vision

Vi utvecklar och industrialiserar framtidens hållbara och cirkulära lösningar.

Att ta en idé och göra verklighet av den, att utveckla och förverkliga hållbara lösningar av förnyelsebara eller återvunna materialströmmar – det är vad vi på The Loop Factory har specialiserat oss på.

Vi erbjuder entreprenöriell approach och en dynamisk utvecklingsprocess. Vi arbetar med tillämpad utveckling av material-, process- och produktkoncept med utgångspunkt från förnyelsebara och outnyttjade resurser.