<strong>Innovativa ljudabsorbenter - </strong><br />
framtidens biobaserade stillhet
Innovativa ljudabsorbenter -
framtidens biobaserade stillhet
Innovativa ljudabsorbenter -
framtidens biobaserade stillhet
Inom projektet utvecklas och testat ett nytt materialkoncept för ljudabsorbenter i tak, baserat på industrihampa och återvunnen textil. Swt Development har utvecklat en tillverkningsmetod för olika materialkombinationer till ljudabsorbenter. Projektet avslutas under 2018.
Projektet bedrivs inom det strategiska innovationsområdet BioInnovation och är ett samarbete med Swerea IVF, Västra Götalandsregionen, Ecophon Saint-Gobain, Organoclick och Hampaprodukter.
<strong>A New Paper Pallet Foot – </strong><br />
att effektivisera en redan bra produkt
A New Paper Pallet Foot –
att effektivisera en redan bra produkt
A New Paper Pallet Foot –
att effektivisera en redan bra produkt
När ett av Sveriges största möbelföretag ville förbättra sina pappersbaserade lastpallar till ett bättre och mer kostnadseffektivt alternativ, fick Swt Development uppdraget att utveckla ett nytt koncept för pallfötterna.
Projektet omfattade hela vägen från idé till konceptutveckling och IRL-tester. Vårt uppdrag var att ta fram en ny förbättrad pallfot som klarar kraven på kostnad och prestanda, utveckla koncept för produktionsprocess och göra detaljerade kostnadsberäkningar för material- och produktion.
<strong>Förnybara former i hälso- och sjukvården </strong><br />
fiberbaserade produkter ersätter engångsartiklar i plast
Förnybara former i hälso- och sjukvården
fiberbaserade produkter ersätter engångsartiklar i plast
Förnybara former i hälso- och sjukvården
fiberbaserade produkter ersätter engångsartiklar i plast
Målsättningen är ta fram minst två produkter i förnyelsebart material som kan ersätta engångsartiklar i plast i sjukvården.
Projektet delfinansieras av Vinnova och drivs tillsammans med Region Halland, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Halmstad och Södra.
<strong>Biobaserad nedbrytningsbar odlingsduk - </strong><br />
innovativa material för jordbruket
Biobaserad nedbrytningsbar odlingsduk -
innovativa material för jordbruket
Biobaserad nedbrytningsbar odlingsduk -
innovativa material för jordbruket
Nowa[2] processen är perfekt för tjocka material med låg eller hög densitet. I det här projektet utmanar vi gränserna och vidareutvecklar processen för att passa tunna material. Inom projektet utvecklas ett materialkoncept för odlingsduk till täckodling.
Projektet bedrivs inom initiativet Etablera närodlad textil i Sverige, som är en del av BioInnovation. Projektparter är Wargön Innovation, Innovatum, Swerea IVF, Organoclick, RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet, Fiber-X, Valmet, Vänersborgs kommun, Sporda Nonwoven.
<strong>Ecoestrian - </strong><br />
det cirkulära hästhoppningshindret
Ecoestrian -
det cirkulära hästhoppningshindret
Ecoestrian -
det cirkulära hästhoppningshindret
<strong>TexChain - </strong>för cirkulära kedjor i textilindustrin
TexChain - för cirkulära kedjor i textilindustrin
TexChain
Genomförbarhetsstudie som ska skapa förutsättningar för samverkan mellan alla parter genom hela den textila värdekedjan av aktörer, från råvaruproducenter till återvinningsaktörer.