the-loop-lab_500x500

The Loop Lab

Vi vågar påstå att The Loop Lab är unikt inom vårt område. The Loop Lab skapar förutsättningar och konkurrensfördelar när vi går från idé till verkliga innovationer på marknaden.

I labbet arbetar vi med praktisk utveckling och teknisk verifiering av såväl material som processer och produkter. Vi har möjlighet att enkelt ta fram prototyper och har tillgång till olika teknikplattformar för produktion i mikroskala. I labbet finns också utrustning för att utvärdera och mäta egenskaper i olika klimatförhållanden.

För att möta våra uppdragsgivares och partners behov är The Loop Lab under ständig utveckling och vi anpassar efter de behov som finns både för stunden och framtiden. Om något saknas har vi kompetens att modifiera befintlig utrustning och även konstruera nytt om det behövs.

The Loop Lab är hjärtat av vår verksamhet. Här får ni möjlighet att ta era idéer till verkliga resultat.

labb_01_svc_650x350