l_j_kontor_material

Vad vi gör

”Samhällets krav på cirkulära lösningar kräver utveckling och innovationer”

Vi brinner för att utveckla framtidens hållbara koncept, tillsammans med våra kunder och partners eller i helt egen regi. Vi använder en dynamisk utvecklingsmodell och arbetar parallellt med material, teknik och produktutveckling. Vi når därför resultat snabbt och effektivt vilket i förlängningen innebär att nya material och produkter snabbare når marknaden.

Detta efterfrågar våra uppdragsgivare och partners – vad efterfrågar du?

  • Konceptutveckling – material, process och/eller produkt
  • Utveckling av nya material och optimering av befintliga
  • Verifiering av processkoncept och/eller produktegenskaper
  • Möjlighetsanalyser
  • Kostnadsanalyser
  • Prototyptillverkning och 0-serier
  • Maskin- och verktygsdesign
  • Projektledning från idé till implementering
  • Expertrådgivning och föreläsningar